Indkomne Forslag A.-E. til Landsmødet 2008

 

 

FORSLAG A.

Fra LUKR

 

6. marts 2008

 

Sanktionsmulighed i forbindelse med gæld/ individuel spillerlicens

 

LUKR vil gerne en sanktionsmulighed ved opkrævning af gæld.

 

Forslag:

  1. LUKR skal kunne udelukke en spiller fra DM / FM, hvis spiller nægter at betale sin gæld til LUKR.

 

Forslag

  1. LUKR skal kunne inddrage en individuel spillerlicens gældende for DM / FM, hvis spiller nægter at betale sin gæld. Derfor indføres der en individuel licens for DM / FM.

 

 

Sanktionsmulighed i forbindelse med grove forseelser

 

LUKR vil give TU mulighed for at udelukke en spiller i en periode hvis denne spiller begår en grov forseelse.

 

Af Michael F. Hansen på LUKR’s vegne.

 

 

 

 

FORSLAG B.

Fra Hanne Jespersen

 

20. marts 2008

 

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet d.26/4 2008. Jeg vil gerne foreslå, at årsmødet og andre fælles arrangementer, så vidt det er muligt afholdes på Fyn eller lige på den anden side af Storebælt, så det bliver nogenlunde midt i for jyder og sjællænder. Så kunne man give tilskud til dem der skal over broen. Det tror jeg, at det vil kunne samle flere til de fælles arrangementer.

Med venlig hilsen.

Hanne Jespersen

Full-Pull

 

 


 

FORSLAG C.

Fra John M. Hinrup

1. april 2008

Forslag til Landsmødet 2008

 

1. forslag:

Forslag til punkt 5 a. og b. Fra LUKR: At der kun kan udstedes spillerlicens hvis spilleren er klassificeret (minimum nationalt)

 

2. forslag:

klubberne der deltager i dm spillet, kun kan benytte spillere som er klassificeret (minimum nationalt)

 

3. forslag:

Klubber der bevidst/ubevidst har benyttet sig af for lavt klassificere spiller, kan fratages deres point af LUKR

 

Alle forslag fremsættes hver for sig, hvis 1. forslag vedtages, trækkes 2.

Forslag og 3. forslag

 

Med Venlig Hilsen

John M. Hinrup

 

 

 

 

FORSLAG D.

Fra TU / sendt af Johnny Jahn

 

9. april 2008

 

TU's forslag til næste sæsons turneringsreglement.:

 

DHIF’s Forbundsmesterskab – DM Speedi Cath Cup 2008-09

Turneringsreglement og afvikling

# Turneringen # Runderne # Spilleregler # Kvindelige-spillere # Klassificering af spillere # Klub eller holdskifte #Udsending af indbydelse # Evaluering # Bøde ved udeblivelse fra en runde #

# Lån af spillere # Pointlighed # Dommerbesætning # Udviklingsturnering #

 

Turneringen

(Der spilles ? runder)

 

Der spilles ? runder hvor alle møder alle 2 gange. Der gives 3 point for en sejr og 1 point for et nederlag. Hvis et hold ikke stiller op får de 0 point, og deres modstander vinder kampen 1-0.

 

Det bedst placerede hold er naturligvis dem som har flest point. I tilfælde af pointlighed mellem 2 eller flere hold, er det først pointene i disse holds indbyrdes opgør, som tæller, dernæst bedste måldifference i indbyrdes opgør, dernæst bedste måldifference i alle kampe, dernæst flest scorede mål i alle kampe og til sidst lodtrækning.

Runderne

Dette afsnit kan ikke skrives før det vides hvor mange hold der deltager

 

Runde 1

 

Runde 2

 

Runde 3

 

Runde 4

 

Runde 5

 

Spilleregler

Der spilles efter de internationale regler, hvis andet ikke er angivet.

2006-08 Official IWRF Rules and Regulations: ftp://iwrf.com/Rules.and.Cover.Letter.pdf

 

Kvindelige spillere

Der gives reduktion for kvindelige spillere på holdet. Det er ikke den enkelte kvindelige spillers klassifikation der reduceres, men at holdets samlede point antal på banen kan øges til 8,5 point med en kvindelig spiller på banen.

 

Klassifikation af spillere

Alle spillere skal helst være klassificeret ved deltagelse i DM. Derfor skal der være mulighed for at blive klassificeret ved mindst 2 runder af DM, ved første runde og en af de øvrige, fordelt på en gang Fyn/Jylland og en gang Sjælland.

Hvis en spiller ikke har mulighed for at blive klassificeret, kan vedkomnes klub sætte en foreløbig klassifikation, som skal godkendes af turnerings-udvalget. Dette forslag skal være reelt og dertil skal lægges 0,5 point.

 

Klub eller holdskifte

Hvis en spiller ønsker at skifte klub eller hold midt i sæsonen, dvs. efter første spillerunde, vil der være en spilledags karantæne, dvs. at spilleren ikke kan deltage ved næste spillerunde, dvs. hvis holdet er oversider ved den kommende runde, kan denne runde selvfølgelig ikke virke som karantæne-runde.

 

Udsending af indbydelse

Den klub der står for en runde eller slutspillet udsender en indbydelse til klubberne senest en måned før.

 

Evaluering

Den nye turneringsform vil være på prøve 1 år. TU evaluerer umiddelbart efter turneringsafslutningen og inden sommerferien. Således at der i god tid inden næste DM er afklaring på om der skal ske ændringer.

 

Bøde ved udeblivelse fra en runde

Hvis en klub ikke stiller op til en runde, så skal klubben betale en bøde på 1.500,- kr. (Nogenlunde svarende til transportudgifter). Dette gøres for ikke at få ødelagt nogle af runderne. Hvis et hold ikke møder op, går det udover 2 andre hold, som så kun får en kamp den pågældende runde.

Lån af spillere fra andre klubber

Hvis et hold ikke stille en lovlig opstilling, kan/skal de låne spillere fra et andet hold. Der er til gengæld ingen restriktioner på de spillere der lånes, det skal ikke nødvendigvis være lavpointspillere, og de må gerne spille for et andet hold/klub i samme runde. Lånet skal godkendes af modstanderne.

 

Pointlighed

Ved pointlighed i slutspillet, gælder først bedste målforskel i slutspillet, dernæst placering i grundspillet.

 

Dommerbesætning

TU og DU tilrettelægger dommerbesætning til henholdsvis spillerrunderne og til slutspillet. Dommerne aflønnes efter de gældende regler fastlagt af LUKR.

Hvert hold skal stille en person til rådighed, der kan sidde ved bordene under deres egne kampe.

 

Udviklingsturnering

Der bliver desværre kun 2 hold i udviklingsturneringen. Første runde bliver afholdt som en prøverunde, den kommer til at foregå den 10. november i Odense. Der bliver ingen dommere, så det skal være øvede spiller der skal dømme.

 

 

Med venlig hilsen

Turneringsudvalget:

Jan Nauerby, Valhalla Warriors

Benjamin Eriksen, IFH Falcons

Johnny Jahn, Copenhagen Ballcrackers

Allan Jensen, Full Pull

 

 

 

 

 

FORSLAG E.

Fra Bo Petersen

 

11. april 2008

 

Vi vil gerne stille et forslag til behandling på landsmødet, der ser sådan ud:

"At det ikke er tilladt at benytte farvede dæk der afgiver mærker, ved turneringer, træningssamlinger, opvisningskampe og lign. i DK - med mindre den arrangerende klub giver dispensation herfor, og selv påtager sig ansvaret for rengørelse af gulvet".

En liste over disse dæk, kunne fremgå på www.quadrugby.dk

 

Hilsen

Bo